Betingelser

Tandlægeforeningen (TF) bestræber sig på løbende at opdatere sidens indhold og oplysninger. TF garanterer dog ikke, at oplysningerne er fuldstændige, præcise eller opdaterede, og TF fraskriver sig ethvert ansvar for handlinger eller for konsekvenser af handlinger, der helt eller delvist udføres eller undlades på grundlag af de informationer der gives på hjemmesiden.

Tandlægeforeningens hjemmeside indeholder desuden links til andre hjemmesider. Vi påtager os heller intet ansvar for indholdet på disse sider.

Tandlægeforeningen er endvidere ikke ansvarlig for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (hacking) via hjemmesiden til Tandlægeforeningens, brugerens eller tredjemands data. Tandlægeforeningen kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugeres computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende i forbindelse med brugen af hjemmesiden.

Vis din klinik gratis på Praksisbasen.dk
som medlem af tandlægeforeningen

Læs mere her ›