Sælg klinik

Vi guider dig igennem processen

Når du overvejer at sælge din klinik, er der mange personlige og praktiske forhold, du skal tage stilling til, og derfor er det meget vigtigt, at du har dine egne rådgivere – fx bank, advokat og revisor – både før og under selve processen og til at afslutte processen.

Inden du går i gang med et salg, bør du overveje, om:

  • Du vil sælge hele klinikken for fx at gå på pension?
  • Du vil sælge en del af klinikken for at fortsætte dit virke som tandlæge i den resterende del?
  • Du vil sælge hele klinikken med henblik på at blive ansat på denne eller en anden klinik?
  • Du vil sælge klinikken ved en gradvis (løbende) overtagelse?
  • Du vil sælge dit patientkartotek og starte en anden klinik eller blive ansat tandlæge

Hvis du vil sælge klinikken med henblik på at blive ansat hos køber, er det vigtigt, at du forholder dig til de udfordringer, der kan være forbundet med det. Du skal tænke over, at medarbejderne ikke længere refererer til dig, og at du ikke længere har en bestemmende indflydelse på klinikkens forhold – det vil sige, at dine idéer og forslag netop kun er idéer og forslag til den eller de nye ejere. Du vil heller ikke længere have den bestemmende indflydelse på dine egne arbejdstider, patienter m.v.

Uanset, om du ønsker at sælge hele din klinik, en del af klinikken eller kun dit patientkartotek, kan du få inspiration på disse sider.

Når du overvejer at sælge din klinik, er der mange personlige og praktiske forhold, du skal tage stilling til, og derfor er det meget vigtigt, at du har dine egne rådgivere – fx bank, advokat og revisor – både før og under selve processen og til at afslutte processen.
Læs mere ›
Når du vil sælge hele din klinik, er der visse ting, du bør være opmærksom på.
Læs mere ›
Uanset om du ønsker at sælge en del af din klinik fra nu og fortsætte med at drive den resterende del, eller ønsker at sælge en del af klinikken nu med den hensigt efterhånden at sælge resten af klinikken gradvist som en glidende overtagelse, er der visse ting, du skal være opmærksom på.
Læs mere ›
Ønsker du at afhænde din klinik og alene videresælge patientkartoteket, skal du være opmærksom på reglerne i forhold til patienterne. Faktisk er det kun tilladt at sælge et patientkartotek, hvis man sørger for at indhente hver enkelt patients tilladelse til at overdrage journalen til en anden
Læs mere ›
Hvis du ønsker at afmelde dit ydernummer, kan du udfylde og indsende denne formular.
Læs mere ›

Vis din klinik gratis på Praksisbasen.dk
som medlem af tandlægeforeningen

Læs mere her ›