Privatlivspolitik

Indledning

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Tandlægeforeningen behandler dine personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab af Tandlægeforeningen samt dit besøg på en af Tandlægeforeningens hjemmesider:

Tandlægeforeningen driver og er dataansvarlig for hjemmesiderne.

Tandlægeforeningen respekterer ønsket om fortrolighed vedrørende personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager.

Hvis du ikke kan acceptere privatlivspolitikken, bør du undlade at benytte hjemmesiderne.

Personoplysninger
Vi behandler personoplysninger om dig for at forbedre vores service og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester.

De personoplysninger, vi behandler, omfatter:

 • Almindelige personoplysninger, herunder navn, kontaktoplysninger, uddannelse mv.
 • CPR-nummer
 • Følsomme personoplysninger, herunder fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.
 • Trafikdata om brug af internettet

Behandlingens formål og retsgrundlag

Tandlægeforeningen indsamler og behandler en række oplysninger om dig til en række forskellige formål. Tandlægeforeningen behandler dog kun de personoplysninger, der er nødvendige for at levere den ydelse, som et medlem, en kunde eller en bruger/besøgende på hjemmesiderne efterspørger.

Nedenfor finder du en oversigt over formålet med behandlingen dens retsgrundlag.

Administration af dit medlemskab af Tandlægeforeningen

Administrationen omfatter og har til formål at behandle dine sager og yde rådgivning samt oprette og administrere dine brugerprofiler og levere øvrige tjenester, herunder kurser og medlemsarrangementer.

Behandlingen sker med henblik på opfyldelse af det kontraktforhold, som er indgået mellem dig og Tandlægeforeningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

I de tilfælde hvor vores behandling involverer følsomme personoplysninger er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d.

Behandling af personoplysninger ved tilmelding til kurser og udsendelse af deltagerlister sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi opbevarer som udgangspunkt oplysningerne i det indeværende år + 5 år, jf. databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c.

Ikke medlem af Tandlægeforeningen

Er du ikke medlem af Tandlægeforeningen, kan det i nogle tilfælde være nødvendigt, at vi behandler personoplysninger om dig. Bliver du ansat i staten eller i regionen, er det alene Tandlægeforeningen, som har forhandlingsretten. Bliver du ansat i en kommune og er organiseret andet sted eller ikke organiseret kan det være nødvendigt, at Tandlægeforeningen behandler personoplysninger om dig for at kunne overholde gældende overenskomst, jf. databeskyttelseslovgivningens artikel 9, stk. 2, litra D.

Udsendelse af nyhedsbreve

Behandlingen sker som udgangspunkt på baggrund af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10, stk. 1. Samtykke er dog kun nødvendigt, såfremt nyhedsbrevet indeholder annoncer fra 3. parter, idet nyhedsbrevene i øvrigt er en del af vores informationer til vores medlemmer.

Service

Udvikling af medlemstilbud, analyse af din adfærd på vores hjemmesider og indsamling af cookies ved brug af vores hjemmeside sker for at forfølge vores legitime interesser i at levere en brugervenlig hjemmeside til vores besøgende, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f eller på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Se nærmere i vores cookiepolitik samt vilkår for brug af hjemmesiderne.

Offentliggørelse af dimitterede i Tandlægebladet

Offentliggørelse sker på baggrund af oplysninger fra Tandlægeskolerne i København og Aarhus, jf. interesseafvejningsreglen jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra f) eller på baggrund af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Videregivelse af personoplysninger

Tandlægeforeningen videregiver som udgangspunkt kun dine personoplysninger til følgende:

 • Regionsforeningerne.
 • TandlægeTryghed i henhold til foreningsvedtægter, struktur og vedtagne forretningsgange.
 • Tillidsrepræsentanter. Tandlægeforeningen kan på det kommunale, regionale og statslige område uddelegere forhandlings- og aftaleretten til en tillidsrepræsentant og dermed videregive medlemsoplysninger til den pågældende tillidsrepræsentant. Tandlægeforeningen vil være dataansvarlig for den pågældende tillidsrepræsentant.
 • Udvalgte og betroede tredjemænd (databehandlere), der kan behandle dine personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser.
 • SKAT for at du kan få fradrag for kontingentindbetalinger.
 • Hvis det i øvrigt er påkrævet ifølge en retsafgørelse eller gældende lovgivning.

Cookies

Du kan finde viden herom i vores cookiepolitik.

Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysningerne lagres kun på servere i Danmark. Nogle personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler personoplysninger på Tandlægeforeningens vegne i henhold til denne privatlivspolitik og den gældende persondatalovgivning.

Overførsel til tredjelande udenfor EU:

I nogle tilfælde vil vi overføre personoplysninger til Regionsforeningen i Grønland. Det foregår via sikker forbindelse til regionsformanden. Overførslen sker med hjemmel i interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. art. 6, 1(f).

I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve vil din e-mailadresse blive videregivet til Mailchimp i USA, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra.

Tandlægeforeningen tillader kun databehandling uden for EU, hvis det foregår i et sikkert tredjeland, og hvis kommissionens standardkontrakter er anvendt.

Vi opbevarer kun personoplysningerne, så længe det er nødvendigt.

Dine rettigheder

Ønsker du at gøre brug af nedenstående rettigheder, kan du kontakte os på kontaktoplysningerne nederst i denne privatlivspolitik.

 • Du kan få indsigt i de personoplysninger, Tandlægeforeningen behandler om dig.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger rettet.
 • Du kan ændre i dine personoplysninger og interesseområder, herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på kurser og/eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, så vi fremover kun må behandle dem med dit samtykke eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, herunder behandling af dine oplysninger til markedsføring.
 • I nogle tilfælde vil du have ret til at få dine oplysninger slettet, inden vores almindelige slettefrist indtræder.
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Sikkerhedsforanstaltninger
Vi beskytter dine personoplysninger. Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem samt minimering af data ved intern sletteprocedure.

Opdatering af denne politik

Tandlægeforeningen forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af personoplysninger og øvrige krav og evt. best practices for databeskyttelses- og privacy-området. Dette kan betyde, at vi opdaterer eller foretager ændringer i denne privatlivspolitik.

Du kan finde vores til enhver tid gældende privatlivspolitik her på siden.

Kontaktoplysninger

DPO:

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik, dine rettigheder eller andre spørgsmål vedrørende behandling af dine oplysninger, kan du kontakte Tandlægeforeningens DPO:

Christina Steleson
E-mail: dpo@tdl.dk
Telefon: 70 25 77 11.

Tandlægeforeningen:
CVR: 21318418
Amaliegade 17
1256 København K
Danmark
Telefon: 70 25 77 11

Herudover kan du kontakte os med krypteret e-mail via sikkermail@tdl.dk

Find vejledning for at hente vores certifikat her

Klage til Datatilsynet

Klager vedrørende håndtering af personoplysninger kan indgives til Datatilsynet:

Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk.

Vi opfordrer dig til at kontakte os først, så vil vi prøve at hjælpe dig bedst muligt.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

 

Vis din klinik gratis på Praksisbasen.dk
som medlem af tandlægeforeningen

Læs mere her ›